Programy współpracy

Skauci Króla ze Szczepu w Mszanie podczas diecezjalnych obchodów 33 ŚDM w Toruniu    
     W Niedzielę Palmową 25.03.2018 r. w diecezjach całego świata obchodzony był Światowy Dzień Młodzieży. Po raz pierwszy w obchodach w Toruniu uczestniczyli Skauci Króla ze szczepu w Mszanie. Oprócz kilkunastu wędrowniczek i wędrowników w spotkaniu wzięło udział kilka osób niezrzeszonych.

         Obchody Światowego Dnia Młodzieży rozpoczęły się w kościele pw. Ducha Świętego. Tam młodzież miała okazję wysłuchać koncertu zespołu Synowie z Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu oraz zespołu Sunday Worship. Koncerty dały okazję do wspólnego uwielbienia i modlitewnej adoracji. Katechezę dla młodzieży wygłosił ojciec Maciej Ziębiec, który próbował uświadomić słuchającym, jak wiele fałszywych obrazów Boga budujemy sobie każdego dnia. Ważnym elementem spotkania były świadectwa.

       Po zakończonej adoracji uczestnicy Światowego Dnia Młodzieży w radosnej procesji przeszli do katedry świętych Janów, gdzie wzięli udział w Mszy Świętej, której przewodniczył bp Wiesław Śmigiel. Skauci Króla z Mszana wzięli czynny udział w procesji, niosąc przygotowane przez siebie pochodnie.

      Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem. Wyjazd do Torunia był szansą na spotkanie ze wspólnotami młodzieżowymi z całej diecezji oraz radosne świętowanie Niedzieli Palmowej.

Komentarze