Programy współpracy

Kominek harcerski z Parą Prezydencką w Wiśle     Choć jeszcze nie posiadamy protektoratu Prezydenta RP, to protektorat Jezusa już działa. Pan daje łaskę i otwiera drzwi. 
     Dziś, w Dniu Myśli Braterskiej, Skauci Króla uczestniczyli w kominku harcerskim z Parą Prezydencką, który odbył się w rezydencji Prezydenta RP Zamek w Wiśle. I choć jeszcze nie możemy meldować Głowie Państwa naszej tam obecności, to był to dobry i owocny czas przebywania w gronie skautów i harcerzy. Sam kominek, prezydencka gawęda, ale też rozmowy i mówienie innym, którego to Króla jesteśmy skautami.
     Pięknie mówił o naszej modlitwie za Ojczyznę hm. Jan Zając, Komendant Główny Royal Rangers Polska. Parafrazując słowa, które św. Piotr (nota bene liturgiczny patron dnia dzisiejszego) wypowiedział do chromego (Dz 3,6-8) wskazał, że rengersi (a my jak i oni 
?) na każdej zbiórce modlą się za Polskę i rządzących. I to ofiarują swemu krajowi. Nie złoto to ani srebro, ale wierzymy, że te modlitwy przyczyniają się do zmian w duchowej rzeczywistości naszej Ojczyzny.
Za wszytko co Pan dla nas czyni, niech Jego imię będzie błogosławione!
Czuwaj!
Hm. Tomasz Gorol

Komentarze