Programy współpracy

Obóz zimowy szczepu na próbie z Mszana          W ostatni weekend ferii zimowych dla województwa kuj.pom., tj w dniach 23-25 lutego 2018 r. Skauci Króla ze szczepu na próbie w Mszanie przebywali na obozie zimowym w Zamku Bierzgłowskim. Był to czas niezwykle intensywny, wypełniony modlitwą, czytaniem Pisma Świętego, ale i dobrą zabawą.
      Pierwszy dzień obozu zbiegł się z liturgicznym wspomnieniem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego – patrona polskiego harcerstwa. Wokół tej postaci i kolejnego z praw skautowych („Skaut Króla jest wierny – Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom i Ojczyźnie”) skupiony był program obozu. W piątek 23.02.2018 r. Skauci Króla z Mszana brali udział w uroczystej Mszy Świętej we wspomnienie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego.
        Każdy dzień obozu zaczynał się apelem i modlitwą, po których następowało poselstwo i wspólne rozważanie fragmentu Biblii. W zastępach Skauci brali udział w zajęciach skautowych przygotowanych specjalnie dla danej grupy. Nie zabrakło też czasu, który integrował cały szczep z Mszana. Mimo zimowej pogody dzieci i młodzież brała udział w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu oraz zabawie w lesie, której celem było znalezieni porozwieszanych w lesie klamerek i wykonanie rozmaitych zadań. Jednym z ważniejszych wydarzeń w trakcie obozu było uroczyste ognisko obrzędowe, które miało miejsce w sobotę wieczorem.
     W czasie obozu szczep z Mszana odwiedził komendant główny Skautów Króla hm. Paweł Chwiłkowski. Spotkanie było przede wszystkim okazją do przedstawienia działalności Skautów Króla z Mszana. W niedzielę Mszę Świętą dla skautów odprawił ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, po Eucharystii młodzież zaprezentowała działalność Skautów Króla. Ksiądz Biskup z dużym zainteresowaniem rozmawiał z uczestnikami obozu i odpowiadał na pytania. Dla wielu skautów była to pierwsza okazja do spotkania z księdzem biskupem.
     Obóz w Zamku Bierzgłowskim trwał zaledwie trzy dni, ale był ważnym krokiem w przygotowaniach do zakończenia próby szczepu na próbie w Mszanie.

Komentarze