Posty

Ustanowienie okręgów oraz powołanie Komendantów Okręgowych

II Zjazd Instruktorów SK

Warsztat Obrzędowość i Musztra w Gliwicach (2-4.02.2018)

Obóz zimowy szczepu nr 5 (Zagórze Śląskie)

Obóz zimowy SK w Bardzie (2017)

Krótka (w zamierzeniach…) relacja z Obozu Wędrowników SK – Bardo Zima 2017