Aktualności

Życzenia Świąteczne

 

Audycja w Radio Warszawa


 Dzisiaj hm. Anna Różańska łącznie z hm. Janem Zającem z Royal Rangers uczestniczyli w audycji w radio Warszawa na temat organizacji czasu po lekcjach...

LINK


Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

Już jutro jest uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jednocześnie jest to dzień świętowania dla  Skautów Króla – zgodnie z uchwałą Komendy Głównej z kwietnia 2019 roku.

Z tej okazji życzymy wszystkim skautkom i skautom, aby zawsze podążali za Chrystusem Królem, odważnie głosząc Ewangelię.
Zjazd kadry okręgu dolnośląskiego IX 2020

 26 września 2020 r. odbył się w Nysie Zjazd Okręgu dolnośląskiego.

pomimo deszczowej pogody, udało się zorganizować bieg patrolowy oraz zwiedzanie wieży widokowej w Nysie. Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia:

102 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

 Czuwaj


W tym roku świętujemy 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19, a co za tym idzie brakiem możliwości uczestnictwa w uroczystościach związanych z rocznicą odzyskania niepodległości, zachęcam Was wszystkich do wspólnego, w jednym czasie odśpiewania hymnu Polski. Proponuję zebrać się w rodzinach, w domach o godz. 15.00 zaśpiewać Hymn Polski a następnie pomodlić się w intencji naszego kraju koronką do Miłosierdzia Bożego.

 Stańmy wspólnie na modlitwie o dobro naszego Kraju!

 Pozdrawiam w Chrystusie

 hm. Paweł Chwiłkowski

 


Walny Zjazd Wyborczy - Załęcze Wielkie 2020


Dzisiaj odbył się I Walny Zjazd Wyborczy Skautów Króla. Instruktorzy obecni w Załęczu oraz online zatwierdzali trzy bardzo ważne punkty:

1. Zatwierdzenie tekstu i linii melodycznej Hymnu Skautów Króla.
2.
Wybór Komendanta Głównego.
3. Wyboru nowej Komendy Głównej.

Bez trudności technicznych udało się zatwierdzić wszystkie punkty.Komendantem Głównym został hm. Paweł Chwiłkowski,

Zastępcą Komendanta Głównego został hm. Tomasz Gorol

Członkami Komendy Głównej: hm. Danuta Jaśkiewicz, hm. Grzegorz Maszka, hm. Anna Różańska, hm. Joanna Usarek – Gorol, pwd. Tadeusz Błażejewski.

 

Gratulujemy!!!
Forum Charyzmatyczne w Kielcach

pwd. Marzena Nowak oraz pwd. Mateusz Nowak brali udział w konferencji charyzmatycznej w Kielcach i mieli przyjemność zaprezentować służbę Skautów Króla.

Marzenko i Mateuszu dobra robota!


 

Wywiad w Radio Rodzina

Dzisiaj ks. hm. Mateusz Ciesielski oraz hm. Paweł Chwiłkowski uczestniczyli w audycji radiowej w Radio Rodzina.

Zapraszamy do wysłuchania audycji:

Link do audycji.

I jeszcze w Niedzieli:

Link do artykułuZgrupowanie SK - TTS, TI, Warsztaty

Skauci Króla nie zaprzestają szkolenia.

Nawet chwilowe zawieszenie pracy skautowej nie powstrzymuje instruktorów w dążeniu w rozwoju. Inspirują też Wędrowników.

W dniach 20-24.08.2020 w Nadwarciańskim Grodzie w Załęczu Wielkim odbyło się Zgrupowanie Szkoleniowe Skautów Króla.

W jego skład wchodziły: Trening Instruktorski oraz Warsztaty (papier, formiarstwo, skóra) dla Instruktorów oraz Trening Technik Skautowych dla Skautów.

W naszym zgrupowaniu wzięli udział Instruktorzy z Chorwacji, gdzie działa Szczep na próbie.

Był to bardzo owocny czas dla wszystkich.  Uczestnicy mogli czerpać z doświadczenia i talentów prowadzącym poszczególne szkolenia. Wspólny czas w postaci wesołego ogniska była przestrzenią, w której mogliśmy poznać się nawzajem od innej strony niż tylko prowadzenie zbiórek.

Kto nie był na Zgrupowaniu, ma szansę uczestniczyć w następnym roku. Szczególnie zachęcamy tych Instruktorów, którzy nie byli jeszcze w Treningu Instruktorskim.
 


Czuwaj

Dzisiaj pomoc i inspiracja do pracy z Tropicielami i Odkrywcami majsterka z papieru.
Zapraszam.Oświadczenie OHiS

W związku z koronowirusem wydaliśmy wspólnie z innymi organizacjami harcerskimi i skautowymi oświadczenie, poniżej link do niego:

http://calymzyciem.pl/2020/03/14/gotowi-do-wspolnej-sluzby/

Zachęcam do zapoznania się z nim. Pamiętajmy w naszej służbie w tym szczególnym czasie o osobach starszych w naszych wspólnotach oraz w naszym otoczeniu.

Czuwaj

Zjazd Instruktorski 2020

W terminie 06-08.2020 r. odbył się zjazd instruktorski. Mogliśmy wspólnie świętować oraz bliżej poznawać się ze sobą. Jak widzimy z perspektywy, był to ostatni moment na takie spotkanie i dziękujemy za to naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi.

Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy mogli być w tym czasie w Burzeninie!

Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej.

Z braterskim pozdrowieniem

hm. Paweł Chwiłkowski

Komendant Główny SK

Zjazd Komendantówi Kapituła Harcmistrzowska

Czuwaj

W dniach 10-12 stycznia 2020 roku w Częstochowie odbyło się spotkanie Komendantów Szczepów z Komendantami Okręgowymi i Komendą Główną SK. Był to czas zawiązywania i umacniania relacji, odpowiadania na pytania oraz planowania pracy w okręgach. Uczestnicy dowiedzieli się również o decyzji Komendy Głównej o zmianie nazw okręgów, decyzja ta zostanie również ogłoszona na Zjeździe Instruktorów SK.
Na zjeździe była obecna również Rada Skautów, która miała również czas na obrady.

Podczas zjazdu komendantów odbyła się wielka uroczystość w naszej organizacji, I Kapituła Harcmistrzowska, do której przystąpiło 5 podharcmistrzów: phm. Agnieszka Chwiłkowska; ks. phm. Mateusz Ciesielski; phm. Danuta (Hanna) Jaśkiewicz; phm. Anna Różańska; phm. Joanna Usarek-Gorol.
Po przedstawieniu swojej historii służby w skautingu i głosowaniu wszystkim został przyznany stopień Harcmistrza/Harcmistrzyni SK.
Gratulujemy im wszystkim osiągnięcia tego wielkiego sukcesu i zachęcamy wszystkich instruktorów do rozwoju w SK!

Z braterskim pozdrowieniem
hm. Paweł Chwiłkowski
Komendant Główny SK
Przekazanie Światełka Betlejemskiego Prezydentowi RP


18 grudnia 2019 r. razem z phm Anną Różańską braliśmy udział w dwóch wydarzeniach:

1. Spotkaniu ROH (Rada organizacji harcerskich),
2. Przekazaniu Światełka betlejemskiego Prezydentowi RP

Oba te wydarzenia są dla naszej organizacji bardzo ważne, gdyż możemy uczestniczyć we wspólnych działaniach różnych organizacji harcerskich, gdzie panuje braterstwo.
Braterstwo jest spoiwem łączącym wszystkich skautów i harcerzy, pozwalającym współpracować w wychowaniu dzieci i młodzieży będącej w naszych organizacjach.

hm. Paweł Chwiłkowski
Komendant Główny SK


Światełko betlejemskie Okręg dolnośląski


W trzecią niedzielę adwentu – niedzielę radości GAUDETE, Skauci Króla świętowali szczególnie radośnie. Podczas uroczystej mszy świętej w Katedrze Wrocławskiej, z rąk biskupa Jacka Kicińskiego, otrzymaliśmy Betlejemskie Światełko Pokoju. Teraz chcemy je nieść dalej i przeka-zywać innym.
W najbliższy czwartek, na naszej wigilijnej zbiórce, każdy skaut będzie mógł zabrać ze sobą światełko i zanieść do domu, szkoły, przedszkola, parafii, by podzielić się radosną nowiną, rozpalić płomień Bożej Miłości i przekazać go dalej.

Kilka słów o historii tego corocznego wydarzenia. Jego początek zaczyna się w Betlejem. W Grocie Narodzenia Pańskiego płonie wieczny ogień. Każdego roku od tego ognia skauci z wielu krajów i kontynentów odpalają swoje lampiony i przekazują światełko dalej. Stąd mówi się, że Betlejemskie Światełko Pokoju obiega cały świat niosąc pokój i miłość tym, którzy je przyjmują i przekazują dalej. I tak zrobią Skauci Króla przekazując Betlejemskie Światełko Pokoju dalej w świat.
Czuwaj!

Kurs Komendantów i Oboźnych

Czuwaj.
W ubiegły weekend we Wrocławiu odbył się kurs Komendantów i Oboźnych z uprawnieniami Kierownika wypoczynku. Kurs został sfinansowany z programu ROHiS
W kursie uczestniczyło 7 osób z SK 2, SK 3, SK 5, SK 11 oraz z szczepu na próbie przy wspólnocie Hallelujah z Wrocławia. Trenerami i wykładowcami były osoby z Komendy Głównej oraz Asystent Kościelny.
Wszyscy uczestnicy zdali egzamin i otrzymali uprawnienia kierownika wypoczynku. Gratulujemy!
Zamieszczamy kilka zdjęć z kursu.