Posty

Komendanta Głównego SK życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Skauci Króla ze Szczepu w Mszanie podczas diecezjalnych obchodów 33 ŚDM w Toruniu

Orędzie Papieża Franciszka na 33 Światowy Dzień Młodzieży (Niedziela Palmowa 2018)

ZACHOWALI SIĘ JAK TRZEBA - Gra Miejska w Kudowie-Zdroju

Świadectwo uczestnictwa w konferencji "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"

Sukces SK 2 Gliwice w grze miejskiej podczas Zlotu Chorągwi Śląskiej

Obóz zimowy szczepu na próbie z Mszana

Kominek harcerski z Parą Prezydencką w Wiśle

Ustanowienie okręgów oraz powołanie Komendantów Okręgowych

II Zjazd Instruktorów SK

Warsztat Obrzędowość i Musztra w Gliwicach (2-4.02.2018)

Obóz zimowy szczepu nr 5 (Zagórze Śląskie)

Obóz zimowy SK w Bardzie (2017)

Krótka (w zamierzeniach…) relacja z Obozu Wędrowników SK – Bardo Zima 2017

Święte i szczodre wieczory... czyli o hojnym obdarowywaniu czasem tych, których kochamy