Posty

Programy współpracy

Komendanta Głównego SK życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Skauci Króla ze Szczepu w Mszanie podczas diecezjalnych obchodów 33 ŚDM w Toruniu

Orędzie Papieża Franciszka na 33 Światowy Dzień Młodzieży (Niedziela Palmowa 2018)

ZACHOWALI SIĘ JAK TRZEBA - Gra Miejska w Kudowie-Zdroju

Świadectwo uczestnictwa w konferencji "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"

Sukces SK 2 Gliwice w grze miejskiej podczas Zlotu Chorągwi Śląskiej

Obóz zimowy szczepu na próbie z Mszana

Kominek harcerski z Parą Prezydencką w Wiśle