Programy współpracy

Słowo Komendanta Głównego - hm. Pawła Chwiłkowskiego


Czuwaj
          „Tak też i ja, przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością, głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.” 
  [1Kor 2, 1-5]
    Zgodnie z tym słowem pragniemy jako Skauci Króla głosić Jezusa Chrystusa, nie w mądrości słowa ale przez przykład działania Ducha Świętego w sercach dzieci. Pragniemy dzielić się z Wami naszym doświadczeniem Boga, który kocha i jest obecny w naszym życiu.
      Niech to nowe narzędzie będzie dobrym nośnikiem naszego świadectwa o Mocy i Miłości Boga!
hm. Paweł Chwiłkowski

Komendant Główny SK

Komentarze