Programy współpracy

Święta Zmartwychwstania Pańskiego 2019 - życzenia Komendanta Głównego


       "A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. …Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem."
Mt 28, 2-7

      Skaut Króla jest Dzielny w obliczu niebezpieczeństwa, krytyki, groźby. Pójdźmy za rozkazem anioła ogłaszającego zmartwychwstanie Jezusa niewiastom i głośmy światu, że Jezus Zmartwychwstał a my razem z Nim!
       Nasz Król Jezus Chrystus Zmartwychwstał! On żyje!
Życzę wszystkim skautom i instruktorom głębokiego przeżycia Triduum Paschalnego, wiernego czuwania przy Grobie Pańskim oraz głośnego i radosnego Hosanna w czasie procesji rezurekcyjnej.

hm. Paweł Chwiłkowski
Komendant Główny SK

Komentarze